.

  • تماس با آموزشگاه

  • قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان فارابی، خیابان جابربن حیان
  • ۰۲۸-۳۲۲۲۸۷۹
  • ۰۲۸-۳۲۲۲۸۷۹
  • contact@talash.sch.ir

 

تماس مستقیم با مدیریت

لطفا صبر کنید